אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה

אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה.
IsraelConclusion DateEntry into ForceEffective Date
25.04.199407.12.200001.01.2001

Read the Agreement: PDF.
Back to the list