אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה

  • E-mail
  • Print
  • Share

אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה.
IsraelConclusion DateEntry into ForceEffective Date
25.04.199407.12.200001.01.2001

Read the Agreement: PDF.
Back to the list