Уговор између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину

Уговор између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину.
Serbia

Montenergo
Conclusion DateEntry into ForceEffective Date
12.10.199509.07.199701.01.1998

Read the Agreement: PDF.
回到物料清單