Меѓународен договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Меѓународен договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал.
MacedoniaConclusion DateEntry into ForceEffective Date
21.10.199714.07.200001.01.2001

Read the Agreement: PDF.
Volver a la lista de materiales