Konvente ndermjet qeverise se republikes se shqiperise dhe qeverise se federates ruse per shmangjen tatimeve te dyfishta lidhur me tatimet mbi te ardhurat dhe mbi kapitalin

Konvente ndermjet qeverise se republikes se shqiperise dhe qeverise se federates ruse per shmangjen tatimeve te dyfishta lidhur me tatimet mbi te ardhurat dhe mbi kapitalin.
Albania Conclusion Date Entry into Force Effective Date
11.04.1995 09.12.1997 01.01.1998

Read the Agreement: PDF.
Volver a la lista de materiales